nuff

Monday, June 28, 2010

Kekuatan Ukhuwah Dalam Dakwah


Imam Hasan Al Banna mengatakan, “Yang saya maksud dengan ukhuwah adalah terikatnya hati dan ruhani dengan ikatan aqidah. Aqidah adalah sekukuh-kukuh ikatan dan semulia-mulianya. Ukhuwah adalah saudaranya keimanan, sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kekufuran. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan kesatuan; tidak ada kesatuan tanpa cinta kasih; minima cinta kasih adalah kelapangan dada dan maksimanya adalah itsar (mementingkan orang lain dari diri sendiri).”[1]

Al Akh yang tulus,” lanjut beliau, “Melihat saudara-saudaranya yang lain lebih utama daripada dirinya. sendiri, kerana ia, jika tidak bersama mereka, tidak dapat bersama yang lain. Sementara mereka, jika tidak dengan dirinya, dapat bersama dengan orang lain. Dan sesungguhnya serigala hanya makan kambing yang terlepas sendirian. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, yang satu mengukuhkan yang lain.”[2]

Ukhuwah dalam gerakan da’wah akan mengukuhkan dan memantapkan tapak serta gerak langkah jama’ah dalam mewujudkan proses perjuangan mewujudkan tujuan-tujuan da’wah. Jumlah anggota yang banyak dalam jama’ah perlu diikat dengan ikatan ukhuwah yang kukuh untuk menyatukan jalan dan meminimakan masalah dalaman yang disebabkan perbezaan pandangan dalam masalah-masalah cabang.

Imam Hasan Al Banna menetapkan tiga asas ikatan ukhuwah, yakni ta’aruf, tafahum, dan takaful. Tentang ta’aruf, saling mengenal, beliau menasihatkan untuk saling mengenal dan saling berkasih sayang dengan ruhullah, menghayati makna ukhuwah yang benar dan utuh di antara sesama anggota, berusahalah agar tidak ada sesuatu pun yang merenggangkan ikatan ukhuwah, dan menghadirkan selalu bayangan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tentang ukhuwah.

Tentang tafahum, saling memahami, beliau berpesan bahwa ia adalah pilar kedua dalam ukhuwah. Beliau menasihati untuk istiqamah dalam manhaj yang benar, menunaikan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dan tinggalkan apa-apa yang dilarang, melakukan muhasabah diri dengan muhasabah yang detail dalam hal ketaatan dan kemaksiatan, setelah itu bersedia menasihati saudaranya yang lain. Hendaklah seseorang menerima nasihat saudaranya dengan penuh rasa suka cita dan ucapkan terima kasih padanya.

Tentang takaful, saling menanggung beban, yang merupakan asas ketiga, beliau berpesan agar saling memikul beban sebagian yang lain. Demikian itulah fenomena konkrit iman dan intisari ukhuwah. Hendaklah sebahagian dari mereka senantiasa bertanya kepada sebahagian yang lain (tentang keadaan kehidupannya). Jika didapati padanya kesulitan, segeralah memberi pertolongan selama ada jalan untuk itu, serta mengimani tentang hadits-hadits tentang tolong menolong dan fadhilahnya.[3]

Tingkatan tertinggi dalam berukhuwah adalah itsar, yakni mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya sendiri.

Sedikit berbeza dengan Imam Hasan Al Banna, Dr. Abdul Halim Mahmud menyebutkan tahap-tahap ukhuwah sebagai berikut: ta’aruf (saling mengenali), ta’aluf (saling bersatu), tafahum (saling memahami), ri’ayahatau tafaqud (perhatian), ta’awun (saling membantu), dan tanashur (saling menolong).

Ta’aluf bererti bersatunya seorang muslim dengan muslim yang lainnya, atau bersatunya seseorang dengan orang lain.Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Ali Imran: 103)

Pengertian ri’ayah atau tafaqud adalah, hendaklah seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar bersegera memberikan pertolongan sebelum saudaranyanya tersebut memintanya, kerana pertolongan yang merupakan salah satu hak saudaranya yang harus ia tunaikan. Di antara bentuk perhatian adalah menutupi aib saudara muslimnya, berusaha menghilangkan kecemasannya, meringankan kesulitan yang dihadapinya, dan membantunya dalam memenuhi keperluan, serta menjalankan kewajipan-kewajipan yang ditetapkan Islam atasnya untuk saudaranya itu.

Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, “Hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lain ada enam.” Ditanyakan, “Apakah keenam hak itu, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam; jika ia mengundang, maka penuhilah undangannya; jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatillah ia; jika ia bersin lalu memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah; jika ia sakit, maka kunjungilah; dan jika ia mati, maka antarkanlah jenazahnya.” (HR Muslim)

Tanashur masih sejenis dengan ta’awun, tapi memiliki pengertian yang lebih dalam, luas, dan menggambarkan makna cinta dan kesetiaan. Seseorang tidak akan menjerumuskan saudaranya, kepada sesuatu yang buruk, tidak pula membiarkannya saat ia menghadapi suatu masalah yang tidak membahayakan orang lain; mencegah dan menolongnya dari bisikan syaitan; menolongnya dari orang yang menghalanginya dari hidayah; serta menolongnya saat menzhalimi dan dizhalimi.

Beliau mengatakan, “Ukhuwah dalam islam menempati posisi yang tinggi, tidak ada suatu perkara yang melampauinya, kerana ia merupakan batu-bata bagi tegaknya bangunan perjuangan Islam. Kita tidak akan dapat membayangkan bahwa ada suatu aktiviti untuk memperjuangkan Islam yang boleh dilakukan oleh seseorang secara individu akan memberikan hasil yang memuaskan, dalam erti kata mewujudkan sasaran terbesar dari aktiviti ini, yaitu kemenangan Allah di muka bumi. Demikian pula aktivitas yang dilaksanakan sejumlah orang, jama’ah, atau beberapa jama’ah tidak mungkin berhasil, kecuali di antara mereka terjalin hubungan ukhuwah dalam Islam yang akan membantu terwujudnya sikap saling memahami, saling membantu, dan saling menolong. Atas dasar itu semua, Islam menjadikan persaudaraan dalam iman sebagai asas aktivitas perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi ini.”[4]

[1] Risalah Ta’alim, dari Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin

[2] ibid

[3] Risalah Nizhamul Usar, dari Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin

[4] Fiqih Ukhuwah: Merajut Benang Ukhuwah Islamiah


Wednesday, June 9, 2010

Seruan Ikhwan Muslimin Terhadap Isu Palestin Terkini


Ikhwanul Muslimin dan Persatuan Ulama Muslimin Sedunia menyeru semua bangsa Arab dan Islam, segala parti politik dan semua tenaga kekuatan kebangsaan serta manusia-manusia merdeka di dunia ini, lelaki mahupun wanita, warga tua mahupun pemuda, kami menyeru mereka untuk mempamer dan mengungkapkan penolakan secara aman mereka terhadap jenayah tak bertamaddun yang amat jelek ini.

Ikhwanul Muslimin dan Persatuan Ulama Muslimin Sedunia menyeru mereka agar mempergiatkan demonstrasi pada hari Jumaat akan datang. Ikhwanul Muslimin dan Persatuan Ulama Muslimin Sedunia turut mengundang para khatib di masjid-masjid untuk mengecam jenayah besar ini dengan menjadikan hari tersebut sebagai hari kemarahan rakyat muslim menentang musuh Zionis juga sebagai hari sokongan kepada rakyat Gaza yang ditindas namun tetap tabah lagi sabar.

Dalam hal ini, kami menyeru seluruh umat agar:

1) Bertindak dan memberi tekanan berkesan melalui pandangan umum dan wahana yang aman ke atas pentadbiran dan kerajaan-kerajaan Arab dan Islam agar mereka memainkan peranan dan tanggungjawab untuk menghentikan malapetaka ini, di samping menegaskan bahawa Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa merupakan tanggungjawab semua orang Arab dan Muslim, dan tidak boleh dijadikan bahan tawar menawar dalam perundingan.

2) Menggerakkan organisasi-organisa si antarabangsa dan tempatan serta agensi-agensi masyarakat madani untuk menghentikan segala perancangan Zionis dan memadamkan percubaan mereka untuk mencetuskan perang dunia sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya dalam sejarah.

3) Peri perlunya memutuskan hubungan dengan musuh Zionis sama ada dari segi politik, diplomatik mahupun ekonomi, termasuk segala tindakan berkaitan seperti menyingkirkan duta-duta mereka, menghentikan segala proses normalisasi hubungan dengan mereka dan meningkatkan keberkesanan segala bentuk boikot.

4) Membatalkan segala perjanjian yang dimeterai sebelum ini dengan tujuan perdamaian yang didakyahkan antara Zionis dan negara-negara Arab dan Islam, di samping mengisytiharkan semua perlanggaran kini yang mencabuli perjanjian-perjanji an yang dijaja ini.

5) Menyeru semua anggota parlimen di Mesir dan negara-negara Arab serta Islam yang lain, termasuk Palestin agar mereka memainkan peranan aktif dalam menyekat perancangan Zionis untuk meng’Yahudi’kan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa, serta mengaktifkan Biro Baitul Maqdis.

6) Mengisytiharkan Jumaat, 4 Jun 2010 sebagai hari kemarahan antarabangsa oleh semua bangsa Arab, Islam dan golongan merdeka di dunia, untuk semuanya bersatu berdiri dalam satu saf menentang Zionis, agenda dan pencerobohan mereka, juga pihak-pihak yang membantu atau menyokong mereka.

7) Melakukan seruan berterusan untuk mengulangi penyataan kemarahan menentang Zionis sebegini, sebagai satu kewajipan akhlak, kemanusiaan, cintakan tanahair, perundangan dan kebangsaan.

Kewajipan Keluarga Arab dan Muslim Dengan Isu Palestin

Pertama: Pendidik

- Meningkatkan pengetahuan tentang Palestin (geografi, sejarah, dll).
- Meningkatkan pengetahuan tentang penceroboh Zionis; mereka adalah manusia yang paling memusuhi kita.
- Mengetahui kedudukan Baitul Maqdis di sisi umat Islam.
- Mengetahui kefardhuan membebaskan Palestin dan Baitul Maqdis.
- Mendapatkan segala buku, penerbitan dan keluaran yang mendokong isu ini.
- Memperelokkan penyampaian maklumat yang diketahui berkenaan isu Palestin kepada anak-anak.

Kedua: Pelajar

- Diikat akidahnya dengan Masjid Al-Aqsa dan Palestin.
- Dididik tentang kefardhuan umat Islam membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin.
- Mengetahui geografi, sejarah dan politik Palestin.
- Mengetahui kewajipannya terhadap saudara-saudaranya di Palestin.
- Meningkatkan pengetahuan tentang Zionis dan dididik untuk membenci mereka lantaran mereka adalah manusia yang paling memusuhi kita.
- Menjadi teladan dari aspek keprihatinan, pemboikotan dan derma.
- Memperkenalkan isu ini kepada rakan-rakan, jiran tetangga, kaum kerabat dan keluarga.
- Mendermakan sebahagian dari belanja hariannya dan mengumpul derma daripada rakan-rakan dan kaum kerabatnya untuk Paletsin.
- Memboikot segala barangan Yahudi atau Amerika, dan mengajak orang lain untuk memboikot.
- Mempersiapkan kerohaniannya dengan solat fardhu berjamaah, qiamullail dan berdoa.
- Mempersiapkan fizikalnya dengan praktis latihan fizikal.
- Mendidiknya dengan sifat berani dan cintakan jihad.
- Memperkenalkannya tentang faktor-faktor kemenangan dan kekalahan.
- Membiasakan dirinya untuk berpuasa sehari dalam seminggu.
- Hidup dengan al-Quran dari aspek bacaan, hafalan, pemahaman dan aplikasi.
- Menyertai kegiatan-kegiatan sukan dengan nama kota atau syuhada’ di Palestin.
- Melakukan perjalanan-perjalan an untuk meningkatkan daya tahan dirinya.
- Menganjurkan dan terlibat dalam persidangan- persidangan khas berkenaan Palestin.
- Menyertai kegiatan-kegiatan budaya dan kajian berkenaan Palestin.
- Menghantar mesej peribadi berkenaan Palestin, kepada salah satu majalah atau surat khabar (sekali seminggu).
- Menyertai radio sekolah dengan berita atau lagu untuk Palestin.
- Menghafal dan mengulangi lagu untuk Palestin.
- Menyertai karnival dan keraian berkenaan Palestin.
- Mengadakan lelongan produk dan barangan anak-anak untuk disalurkan ke Palestin.
- Menyediakan tabung dan album Palestin dan mempergiatkannya.
- Terlibat dalam pengagihan album dan tabung, untuk memperkenalkan isu Palestin dan pengumpulan derma.
- Mengadakan buku skrap gambar dan maklumat untuk meningkatkan keprihatinan dan kesedaran terhadap isu ini.
- Memilih salah seorang saudaranya di Palestin sebagai ikon heroic, mengetahui maklumat berkenaan dirinya, membawa fotonya di dalam dompet, melekatkan foto itu pada nota, buku, dan meja.
- Meyakini pertolongan Allah kepada agamanya mengalahkan kebatilan Zionis.

Diterjemahkan oleh:
Ustaz Engku Omar bin Engku Amirudin
Sumber: Ikhwan Online

Sunday, June 6, 2010

Disebalik Musibah Menimpa Pasti Ada Hikmahnya

BANTING 24 Mei- Persatuan Belia Islam Nasional Universiti Teknologi Mara (PEMBINA UiTM) zon Puncak Perdana telah mengadakan satu ziarah ke rumah salah seorang ahli yang telah ditimpa musibah. Hadir sama ialah setiausaha Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Shah Alam Saudara Sharizan Sumui .Saudara Ahmad Muhyidin Hashim telah mengalami kecederaan pada tangan kiri beliau di mana tangan kiri beliau patah akibat kemalangan yang telah dan menimpa beliau. Beliau yang secara kebiasaan sentiasa menggunakan tangan kiri untuk menulis dan membuat kerja-kerja harian terpaksa mengambil keputusan untuk menangguhkan peperiksaan yang sedang berlangsung ketika kemalangan menimpa beliau. Namun kelihatan saudara Muhyidin tenang menerima ujian yang menimpa beliau disamping mendapat bantuan seorang insan yang sentiasa berada disisi beliau iaitu ibu tercinta.

Dari kiri barisan hadapan: Sharizan; Mohd Naim; Wan Hazwan; Muhyidin; Zikri.
Dari kiri barisan belakang: Afiq; Ibrahim

Ertinya: “Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan; ‘Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali.’ Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan-Nya, dan mereka ialah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-Baqarah: 156-157)

Khalifah Umar bin Khattab r.a. berkata: Sebaik-baik ucapan kemuliaan bagi orang yang ditimpa musibah adalah ucapan kedua ayat di atas, sebagaimana yang dijelaskan pula di dalam hadith Rasulullah s.a.w. yang maksudnya:
“Tiada suatu musibah pun yang menimpa diri seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (HR Bukhari)

Di dalam hadith yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda yang maksudnya:
“Apa pun yang, menimpa diri seorang mukmin dari kepayahan, kesakitan, kesusahan dan apa pun keresahan yang dirasakannya, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian dari keburukan-keburukannya.” (HR Muslim)


Sabdanya lagi yang bermaksud:
“Tiada musibah apa pun yang menimpa diri seorang muslim melainkan Allah menghapuskan keburukannya (dosanya) walaupun duri yang mengenai dirinya.” (HR Bukhari & Muslim)

Imam Ahmad dari Yunus, dari Ibnu Saad, dari Yazid bin Abdullah, dari Amir bin ABu Amir, dari Muttalib, dari Ummi Salamah berkata: “Pada suatu ketika Abu Salamah mendatangiku setelah ia kembali dari menemui Rasulullah s.a.w., ia berkata: ‘Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang sungguh membuat saya berasa gembira, sebagaimana sabdanya, “Tidak ada musibah apa pun yang menimpa diri seorang muslim lalu ia membaca Istirja’ (Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un) pada saat musibah itu menimpanya, lalu ia berdoa seperti di bawah (melainkan Allah akan mengabulkan doanya);


*** Kelihatan wakil PEMBINA UiTM menyampaikan sedikit buah tangan tanda ingatan kepada saudara Muhyidin.


Ertinya: “Ya Allah, berilah kami pahala dari musibah ini, dan berilah kami ganti yang lebih baik dari musibah ini.”

Sesungguhnya Allah itu tuhan kita, Rabb yang Maha Mengetahui segala isi hati dan juga keperluan hambanya. Pasti Allah itu tidak kejam malah Dialah Yang Maha Adil. Atas setiap seuatu yang berlaku pasti ada rahmat dan hikmah yang terselindung yang tidak diketahui hambanya.

Kami mendoakan semoga saudara Muhyidin cepat sembuh dan kembali menjalankan tugas.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails